BAYRAKDAR: ÖMK KRİZE KURBAN OLMASIN! - Hatay Gazetesi

BAYRAKDAR: ÖMK KRİZE KURBAN OLMASIN!

  • Eklenme Tarihi :03.06.2024 | 14:05
  • Muhabir :YASER ÇAPAROĞLU

BAYRAKDAR: ÖMK KRİZE KURBAN OLMASIN!

Eğitim Birsen Hatay 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Bayrakdar, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) bu defa beklentileri karşılamasını belirterek, ÖMK’nin krize kurban olmamasını istedi.

Bayraktar İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eğitimcilere yönelik ölümle neticelenen şiddeti protesto etmek için 1 günlüğüne iş bıraktıklarını belirterek, “Buradan bir defa daha ifade ediyoruz: Gerek Öğretmenlik Meslek Kanunu gerekse diğer kanunlarda yapılacak düzenlemelerle talep ettiğimiz, Milli Eğitim ve Cumhurbaşkanlığı makamlarınca da sözü verilen şiddeti önleyici/caydırıcı yasal düzenlemeler acilen meclisten geçirilsin.” dedi.

ÖMK’DE DEĞİŞİKLİK TALEBİNİ HAYKIRMAK İSTİYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önende toplanmalarının nedenlerinden birinin de öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanına dayalı hakların tanınmaması olduğunu belirten Bayrakdar, “Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısında bu konudaki değişiklik talebini ve ihtiyacını haykırmaktır. Cumhuriyetin üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen biz eğitimcilerin gururla sahipleneceği bir meslek yasamız malesef yok. Bilindiği  üzere 2022'de çıkarılan ve bugüne kadar 650 bin civarında öğretmeni kariyer basamaklarına kavuşturan yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Hep beraber fırsatı iyi değerlendirmeli, geniş bir konsensüsle genel memnuniyet sağlayacak yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasını sağlamalıyız.”

ÖĞRETMENLER ARASINDA TEPKİY NEDEN OLDU

“Şunu özellikle ifade ediyoruz:  Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir. Geldiğimiz noktada ek ders ücretlerinin çok yetersiz olduğunu herkes kabul ediyor. Buna rağmen Maliyenin %15'lik ek ders ücreti artışını kanun tasarısından çıkarması kabul edilir gibi değil. Biz ek ders ücretinin en az %100 artırılmasını isterken Maliye Bakanlığının %15'i bile kabul etmemesi, öğretmenler arasında büyük tepkiye neden oluyor.”

SUREYİ AZALTIN SÖZÜNÜZDE  DURUN

“Öğretmenler açısından ciddî bir rahatlama sağlayan uzman ve baş öğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır.  Devletimize, hükümetimize ve bakanlığımıza duyulan güvenin zedelenmemesi açısından bu son derece önemlidir. Kısaca daha fazla sayıda öğretmenimizin kariyer basamaklarından daha erken faydalanmasını istiyoruz. Hatırlanacağı üzere bir söz de birinci dereceye gelen memurlara verilmişti. Bu arkadaşlarımıza 3600 ek gösterge verilecekti. Verilen sözün üzerinden bir yıldan fazla geçti. Hâlâ ortada bir düzenleme yok. Verilen söz sürüncemeye bırakılmamalı, bir an önce ek gösterge bekleyen arkadaşlarımız 3600 ek göstergeye kavuşmalıdır.”

MEMUR BURADA  EK GÖSTERGE NEREDE

“Son atananlar hariç tüm öğretmenler kadroya geçtiler ancak kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanamıyorlar. Genç meslektaşlarımız eşlerinden ve çocuklarından binlerce kilometre uzakta çile çekiyor. Çocuklar anne ya da babalarına hasret yaşıyor. Bilindiği gibi Aile birliği de kadroya geçen öğretmenlere iktidarın vaadiydi. Sözleşmeli ya da kadrolu ayırt etmeksizin adaylığı kalkan her arkadaşımız eş durumu tayin hakkına sahip olmalı, yeni meslek kanunu anayasal bir hak olan aile bütünlüğünü teminat altına almalı, sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalıdır.”

EŞLER KAVUŞSUN ÇOCUKLAR GÜLSÜN

“Öğretmenlik mesleğine atanmada uygulanan mülakat, tartışmaların odağı olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere mülakatın kaldırılması da hükümet vaadiydi. Ne kadar objektif yaparsanız yapın kamuoyu vicdanı mülakatı kabul etmiyor. Bütün kesimlerin karşı çıktığı mülakat konusunda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Mülakatı kaldırın, genç öğretmenleri rahatlatın. Ayrıca kurulması düşünülen Millî Eğitim Akademisi de hep tartışılacaktır. Millî Eğitim Akademisi genel bir konsensüs sağlanmadan yasalaşmamalıdır.”

ÖĞRETMENE MÜLAKAT İSTEMİYORUZ

“Kariyer basamaklarının önündeki engellerden biri de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır. Bu yüzden çok sayıda meslektaşımız sisteme dahil olamamıştır. Ya bu ceza kariyer basamaklarına engel olmaktan çıkarılmalı ya da disiplin affı getirilmelidir. Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin CHP ve Anayasa Mahkemesi eliyle iptal edilmesi ise örgütlenme açısından handikap oluşturmaktadır. Hükümet, bütçede yeri olan Toplu Sözleşme İkramiyesi ile ilgili yeni düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak yapmış olduğumuz basın açıklaması burada sona ermiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu bu defa beklentileri karşılasın” dedi.