ÜRETİM YERİNİ ÜRETMEMEYE BIRAKTI

  • Eklenme Tarihi :12.09.2022 | 10:21

Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, her geçen gün daha da zorlaşan üretim koşularının yerini üretmemeye bıraktığını söyledi.

ÜRETİM YERİNİ ÜRETMEMEYE BIRAKTI

Hatay Veteriner Hekimler Odası’nın 16.Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Hamurcu, “Son yıllarda giderek ağırlaşan olumsuzluklar ve bunun doğrultusunda artan fiyatlar öncelikle hayvansal gıda ile beslenme ihtiyacı olan halkımızı alım gücünü aşmaktadır. Bu durum ülkemizde hayvancılıkla uğraşan kesimler ile bu sektörde profesyonel olarak çalışan meslek mensuplarının çalışma koşullarını, istihdam alanlarını da sıkıntılı bir noktaya getirmiştir. Hayvancılıkta önemli miktarda üretimden kaçışlar, üretimde ve hayvan sayılarında önemli azalmalarla kendini göstermiştir.” dedi.

EN BÜYÜK GÖREV BİZE DÜŞÜYOR

En büyük görevin veteriner hekimlere düştüğünü belirten Hamurcu, “Hayvancılığın geliştirilmesiyle de ayrıca sanayiye hammadde sağlamada, artık ürünlerin değerlendirilmesinde, kendi kendimize yeterlilikte, istihdam yaratma kolaylığında, dengeli kalkınma olanakları yaratmada ve pazarlama sorunlarında dar boğazların aşılması sağlanacaktır. Hayvansal gıdaların gerek üretim ve gerekse tüketimi aşamasında da en büyük görev kuşkusuz biz Veteriner Hekimlere düşmektedir. Bunu kamuoyuna her defasında hatırlatmak zorundayız.”

ÖNEMLİ FAKTÖR ÖRGÜTLENME

“Hayvancılık sektöründe yapısal bozuklukları giderecek, sektörün potansiyelini harekete geçirecek, kamuda ve özel kesimde yeni örgüt model ve yapılanmalarına gitmek 21. yüzyılda uygar bir ulus olmanın da gereğidir. Gelişmiş ülkelerde, bir mesleğin hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasında en önemli faktörün örgütlenme olduğunu görmekteyiz. Mesleki örgütlenmesi iyi olmayan bir ülkede hizmetlerin gerektiği gibi yerine getirildiğini söylemek mümkün değildir. Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğinin icrasına olanak verecek, gelişmiş ülkelerdekine benzer bir örgütlenmenin olmaması, hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu darboğazdan çıkamamasında önemli bir etken olmuştur.”

ÖZLÜK HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

“Yıllardır bu ülkede her türlü olanaksızlıklar içinde Şap, Şarbon, Sığır Vebası, Kuduz, Şark Çıbanı, Malta Humması, Verem, Kuş gribi gibi hayvan ve halk sağlığını tehdit eden bir sürü bulaşıcı hastalıkla kendi sağlıklarını dahi tehlikeye atarak cefakârca mücadele eden meslektaşlarımıza reva görülen bu haksız uygulamayı asla kabul etmiyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan dolayı her yıl onlarca vatandaşımız yaşamını kaybederken, bunu dahi görmeyen yetkilileri buradan bir kez daha uyarıyoruz. Biz veteriner hekimler hayvanlarımızın sağlığını korumak, onları yaşatmak ve halkın sağlığı korumak için eğitim aldık. Biz taşra teşkilatıyla birlikte yeniden örgütümüzü  ve özlük haklarımızı istiyoruz.”

MÜCADELE ÖRGÜTLENME İLE MÜMKÜNDÜR

“Ülkemizin özellikle sınır bölgelerinde diğer bölgelere nazaran, hayvan hastalıklarının sık görüldüğü ve buna bağlı olarak ekonomik kayıpların oluştuğu gözlemlenmiştir.  Bu bölgelerde hayvan hastalıklarıyla yeterli düzeyde mücadele edilememesinde, mera hayvancılığının kontrol edilememesi ve veteriner hekimlerin sayısal yetersizliği yanında mesleki faaliyetlerini etkinlikle sergileyebilecekleri koşulların olmamasında yatmaktadır. Ülkemizin hayvan hastalıklarıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmesi  veteriner teşkilatının il ve ilçe bazında yeniden örgütlenmesi ile mümkündür.” dedi.

7 BİN VETERİNER HEKİM DESTEK ALMIYOR

Türkiye’de devletten hiçbir destek almaksızın ülke genelinde 7 bine yakın serbest veteriner hekimin muayenehane ve poliklinik hizmeti verdiğini belirten Hamurcu, “Serbest Veteriner Hekimlerin yapmış oldukları kamu hizmeti göz önüne alındığında, hayvancılığımıza daha sağlıklı hizmet verebilmesi için , açıkça korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekirken; destek bir yana yaratılan olumsuzluklar içerisinde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu olumsuzlukların başında  Veteriner hekim ile hasta sahibini karşı karşıya getiren ve çalışma barışını bozan Spot ilaç satışıdır. Bunun önlenmesi  için gerekli yasal tedbirlerleri almak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyoruz.”

BÜROKRASİ KALDIRILMALI

“Bugüne kadar serbest veteriner hekimleri ayakta tutan icra ettikleri işler bir bir çeşitli çıkar gruplarına pay edilmekte, serbest veteriner hekimliğin geleceği giderek yok edilmektedir. Serbest veteriner hekimlerin, gelişimi için desteklenmesi ve önünün açılması gerekir. Bu amaçla, muayenehane ve poliklinik açacaklara vergi indirimi, ucuz kredi ve donanım desteği gibi teşvikler verilmelidir. Ayrıca  Tarım ve Orman Bakanlığı Serbest Veteriner Hekimlik üzerindeki kamu yararı olmayan bürokrasiyi kaldırmalıdır.”

MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

“Genel kurulumuza katılarak bizi onurlandıran misafirlerimize, odamıza ve mesleğimize sahip çıkmanın güzel bir örneğini gösteren üyelerimize, bu dönemde gönüllü olarak ve ya odamız kurullarında yer alarak çalışmalarımıza katkı veren tüm meslektaşlarımıza, eğitim çalışmalarımızda yer alarak  katkı sunan hocalarımıza   teşekkür ediyorum.  Ayrıca Hatay Akademik Meslek Odalarınca düzenlenen Futbol Turnuvasında Şampiyon olan Futbol Takımımızın oyuncularını kutluyor ve ayrı ayrı teşekkür ederim.  Genel Kurulumuzun Veteriner Hekimlik Mesleğimize, Hatay'ımıza, ülkemize, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.(Haber Merkezi)