Sigorta primleri yetiştiricilerin makul seviyelere çekilmelidir

  • Eklenme Tarihi :13.10.2022 | 15:22

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 50 devlet desteğinin küçükbaş hayvan yetiştiricileri için önemli bir imkân ve fırsat olduğunu söyledi.

Sigorta primleri yetiştiricilerin makul seviyelere çekilmelidir

 

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundular. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Çelik, küçükbaş yetiştiricilerinin Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasına ilişkin memnuniyet düzeyinin arttırılması ve sigortanın yaygınlaştırılmasının gerektiğini söyledi. Genel Başkan Çelik, tarım sigortalarında yüzde 50 devlet desteğinin önemine dikkat çekerek “ Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygulamaya konulan küçükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 50 devlet desteği sektörümüz için çok değerlidir. Yetiştiricilerimizin karşılaştıkları hastalıklar, doğal afetler ve çeşitli risklere karşı hayvanlarını, %50 devlet prim desteği ve indirim imkânlarından faydalanarak, güvence altına almalarını sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin şahsında hükümetimize ve TARSİM yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Çelik, son yıllarda sigortalanan küçükbaş hayvan sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek “ 2019 yılında yüzde 7 civarında olan sigortalı küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış yaşanarak 2021 yılında yüzde 18 seviyelerine ulaşılmıştır. Ayrıca 2021 yılında sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 10 milyona yaklaşmış olmakla birlikte içinde bulunduğumuz 2022 yılı sonunda da bu sayının en az 12 milyon olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar sektörümüz için memnuniyet verici olmakla beraber sigortalanan küçükbaş hayvan oranının önümüzdeki süreçte yüzde 50 lere çıkarılmasının hedeflenmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sigorta prim miktarlarının makul seviyelere çekilmesi hususunda da görüşlerini dile getiren Çelik, “ Küçükbaş hayvanlarını sigorta yaptıran yetiştiricilerimizin ödedikleri primlerin yarısının devletimiz tarafından karşılanması yetiştiricilerimize maddi olarak büyük katkısı var. Ancak diğer yarısı için ödenen prim miktarlarının kolaylıkla ödenebilecek makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz. Halen yetiştiricilerimiz 1 yıllık poliçe için 1200 lira sigorta bedeli olan bir hayvanını hastalıkların da dâhil olduğu geniş kapsamlı tarifede 33 lira prim, 3750 liralık sigorta bedeline karşılık ise 102 lira prim ödemektedir. Ayrıca hastalık riskinin hariç olduğu dar kapsamlı tarifede ise 1200 liralık sigorta bedeline karşılık 3 lira, 3 bin 750 lira sigorta bedeli olan bir hayvan için ise 8 lira prim ödemesi yapmaktadır. Biz bu tutarların revize edilerek daha makul seviyelere çekilmesi talebinde bulunduk. TARSİM Genel Müdürü Sayın Serpil Günal’ın ziyaretinde bu konularda gerekli adımların atılabileceği mesajını vermiş olmasından dolayı da kendisine teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi. TARSİM Genel Müdürü ziyaret kapsamında Genel Başkan Çelik’e bir çini porselen vazo hediyesinde bulunurken, Çelik ise sigortalanan küçükbaş hayvan sayısının yüzde 7 lerden yüzde 18 lere çıkarılmasında büyük katkıları olan Genel Müdür Günal’a günün anısına bir plaket takdiminde bulundu.