RİSKİ YÖNETMEK ELİMİZDE

  • Eklenme Tarihi :13.10.2023 | 14:39
  • Muhabir :

HABER MERKEZİ

RİSKİ YÖNETMEK ELİMİZDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Ulusal deprem gözlem ağında işlettiğimiz hız ve ivmeölçer istasyonlarının sayısı, 1145'e ulaşmıştır. Avrupa'nın en büyük 2'nci deprem gözlem ağını çalıştırmaktır

 

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu 2'nci toplantısı, AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AFAD Başkanı Oktay Memiş, afet yönetiminin bütün safhalarını ele alarak, uygulamaya geçirilen Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi ile afet öncesi planlama ve risk azaltma çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi. Memiş, ülkenin ortak gücünü, ortak aklını ve ortak vicdanını harekete geçirerek, afet risk ve zararlarını en aza indirgeme çabasında olduklarını vurguladı.

Afet risklerinin azaltılmasının önemine değinen Okay Memiş, "Afet risklerini dikkate almadan yapılan her yatırım, potansiyel bir kayıptır. Birleşmiş Milletler'in hesaplamalarına göre afet öncesinde risk azaltmaya yapılan 1 birimlik yatırım ile en az 15 birimlik zararın önüne geçilebilmektedir. Afet tehlikelerini önlememiz mümkün değil. Fakat bu tehlikelerin, afetlere sebep olma olasılıkları ve zararın büyüklüğünü ifade eden riski yönetmek elimizde. Risk yönetimi, ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkan, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecini ifade etmektedir. Risk yönetimi, sağlam binaların uygun zemine yapılması, yer seçiminde nüfusu yoğun olan yerlerden kaçınılması, kentsel altyapıların yapımında yağış miktarlarının hesaplanmasının yanı sıra; iklim değişikliği sebebiyle bu yağış miktarlarında ekstrem dalgalanmalar olacağının idrak edilmesi, kütle hareketleri riski bulunan alanlarda ise uygun yer seçimi ve önlem çalışmaları ile sağlanabilmektedir. AFAD olarak risk yönetimindeki hedefimiz, afetlerin meydana getirdiği olumsuz etkileri önlemek, tüm vatandaşlarımızda afet risk azaltma kültürünü yaygınlaştırmak ve afete dirençli şehirler inşa edilmesine katkı sağlamaktır" dedi.

'AFAD TÜRKİYE İVME VERİ TABANI FAALİYETE GEÇİRİLMİŞTİR'

AFAD tarafından yılda ortalama 25 bin deprem çözümünün yapıldığını belirten Memiş, "Bu sayı 6 Şubat depremlerinin olağanüstü koşulları ile bugün itibarıyla, bu sene için 65 bin 966'dır. Bugün ulusal deprem gözlem ağında işlettiğimiz hız ve ivmeölçer istasyonlarının sayısı, 1145'e ulaşmıştır. Avrupa'nın en büyük 2'nci deprem gözlem ağını çalıştırmaktayız. Etrafımızdaki 3'ü deniz olmak üzere 18 noktanın depremlerini çok rahatlıkla çözebilmekte ve yayınlayabilmekteyiz. Ayrıca günümüze kadar alınan depremlere ait verilerin kaydedildiği AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi ile ivme kayıtlarının Avrupa standartlarında kullanıcıya sunulduğu AFAD Türkiye İvme Veri Tabanı ve Arşiv Sistemi faaliyete geçirilmiştir. Dünya gündeminde üst sıralarda yerini korumakta olan iklim değişikliği konusunda da AFAD iklim değişikliğinin neden olduğu afet risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmakta ve Avrupa birliği ile ortak projeler yürütmektedir" diye konuştu.