ÖZEL ALANLAR KORUNMALI

  • Eklenme Tarihi :23.04.2022 | 01:33

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Hatay’ın biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye’nin en özel alanlarından biri konumunda olduğunu bildirdi.

ÖZEL ALANLAR KORUNMALI

Hatay’ın Bu önemini oluşturan temel unsurlarından birinin konumu itibariyle Türkiye’deki en büyük kuş göçü yolu üzerinde bulunması olduğunu belirten Öğünç, “Türkiye’ye Afrika’dan gelen fauna ve flora türlerinin ülkemize giriş noktasında bulunması, Anadolu çaprazı dağ sırası ile Kafkas kökenli türlerin ulaşabileceği bir konumda bulunması, ilin doğu bölgelerinin çöl kökenli türlerin girişine açık olması, deniz seviyesinden 2000 m’lere kadar ulaşan ekosistem çeşitliliği sayılabilir. “ dedi.

ÖZEL ALANLAR KORUNMALI

Hatay’ın özel alanlarının en iyi şekilde korunup gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Öğünç, “İlin sahip olduğu zengin çeşitliliğin korunması amacıyla il genelinde Arsuz YHGS, Altınözü YHGS, Dağ Ceylanı YHGS, Gölbaşı Gölü Sulak Alanı, Haydarlar Gölü Sulak Alanı ve Hassa Lav Tüpü Mağaraları Tabiat Anıtı gibi koruma alanları oluşturulmuş durumdadır. Bu korunan alanlardan her birisi çok değerli türlerin ve ekosistemlerin korunması amacıyla oluşturulmuştur ve bu alanların tümünün kapsadığı tüm alanlar ile titiz bir şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok büyük bir önem arz etmektedir.”

KROM OCAĞI EKOSİSTEMİ BOZACAK

“Ancak bu alanlara yönelik olarak, alanın bir bölümünü kullanmaya ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliğe tehdit oluşturacak şekilde taş ocağı açma, mermer ocağı açma, çimento fabrikası kurma, maden açma, sanayi tesisi kurma, enerji santralleri kurma ve bunun gibi talepler karşımıza çıkmaktadır. Bunun en son örneği alanının büyük bölümü Arsuz YHGS sınırları içinde kalan Krommer Krom ocağı açma projesidir. Projenin gerçekleştirilmesi planlanan alan bütünüyle ormanlık bir alan olup alanın büyük bölümü de Arsuz YHGS içinde kalmaktadır. Planlanan bu faaliyetin gerçekleştirilecek olması bu ekosisteme telafisi imkânsız zararlar verecek ve alanın YHGS ilan edilmesiyle amaçlanan koruma çabası bütünüyle anlamsız kalacaktır.”

MADEN OCAĞINA İZİN VERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

“Hatay ilinde mevcut korunan alanların sayısı ve kapladıkları toplam yüz ölçümleri zaten yetersiz iken mevcut bir korunan alanda açık maden işletmesi gibi hem yüzeyde, hem de madenin kazılması nedeniyle yüzeyin hemen altında oluşan habitatı ve ekosistemi bütünüyle tahrip edecek bir faaliyete izin verilmesi tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Hatay gibi Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik bakımından en özel alanlarından birisinde, zaten az sayıda bulunan korunan alanları açık maden işletmesi gibi ekosistemi bütünüyle tahrip eden faaliyetlerle kaybedersek gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir doğa mirası kalmayacaktır.” dedi.

KROM OCAĞINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ

“Ülkemizde Akdeniz Bölgesinde Karaca’nın barındığı en önemli korunan alan olan bu bölge sadece ilimiz biyolojik çeşitliliği için değil, ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından da çok önemlidir.” diyen Öğünç açıklamasını şöyle tamamladı, “Arsuz YHGS içinde ve yakın çevresinde Çizgili sırtlan, Ayı, Kurt, Saz kedisi, Yaban kedisi, Alaca sansar, Kuyruksüren, Yaban keçisi gibi pek çok nadir memeli türü barınmakta, ayrıca pek çok endemik bitki türü bulunmaktadır. Bölge ayrıca Kelebek türleri, Geyik böcekleri gibi önemli omurgasız gruplarına da ev sahipliği yapmaktadır.  Tüm bu nedenlerle Arsuz YHGS sınırları içinde kalan Krommer Krom ocağı açma projesinden bir an önce vaz geçilmeli alan YHGS ilan edilme amacına uygun şekilde korunmaya devam edilerek gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmalıdır.”