İhracatın yüzde 60,7'si ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi

  • Eklenme Tarihi :27.08.2022 | 10:36

İhracatın yüzde 41,6'sını, ithalatın ise yüzde 61,4'ünü büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

İhracatın yüzde 60,7'si ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi

Dış ticaret verileri ile iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri eşleştirilerek, dış ticaret yapan girişimlerin özellikleri elde edilmektedir. Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2021 yılında 101 bin 319 girişim ihracat, 102 bin 931 girişim ithalat yaptı.

Toplam ihracatın %19,7'sini yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin %62,6'sını oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %19,2, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %19,4, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %41,6 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %55,5'ini, ithalatın ise %54,8'ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %40,9, ithalattaki payı ise %32,0 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler %67,2 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise %92,0 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.

Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler %79,4 pay ile öne çıktı. Ticaret sektöründe, büyük ölçekli girişimlerin payı %24,9'dan %30,1'e yükselirken, diğer sektöründe büyük ölçekli girişimler %63,0 pay ile önde olmaya devam etti.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının %47,1'ini AB 27 ülkelerine, %13,2'sini AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine ve %12,4'ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın %63,3'ünü sanayi, %34,7'sini ticaret, %2,0'ını ise diğer sektöründeki girişimler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %33,4'ünü AB 27 ülkelerinden, %24,0'ını Diğer Asya ülkelerinden, %16,4'ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla %34,3 pay ile AB 27 ülkeleri, %31,4 ile Diğer Asya ve %13,8 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatının %56,8'ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %39,9'unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %96,2'sini imalat sanayi ürünleri, %1,7'sini tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İmalat sanayi ürünleri ithalatının %52,2'si sanayi, %38,8'i ticaret ve %9,0'ı diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %72,2'sini imalat sanayi ürünleri, %4,3'ünü madencilik ürünleri, %4,2'sini ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İhracatın %60,7'sini, ithalatın ise %76,0'ını ilk 500 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %12,5'ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %20,7'sini gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %13,5, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise %11,2 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişiminin payı %17,9, ticaret sektöründe ise %10,5 oldu.

Girişimlerin %57,7'si tek ülkeden ithalat yaptı. Girişimlerin %43,5'i tek ülkeye ihracat yaparken, %16,6'sı iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,8 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %58,9 oldu. Girişimlerin %57,7'si, tek ülkeden ithalat yaparken, %14,3'ü iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %54,6 oldu. (Haber Merkezi)