Hatay Haahaları Belgeseli Kurguda

  • Eklenme Tarihi :16.06.2022 | 12:41

Hatay’ın çok kültürlü ortamında haaha adlı sözlü kültürü filmle belgeleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Cereci, belgeselin kurgu işlemine başladı.

Hatay Haahaları Belgeseli Kurguda

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Cereci’nin 2015 yılında başladığı ve Hatay’ın kültürel değerlerini filmle belgeleme programının Hatay haahaları filmiyle devam ettiği ve belgeselin kurgu aşamasına geldiği açıklandı. Hatay’ın binlerce yıllık tarihi içinde, kadim Mezopotamya’dan miras aldığı dini inançlar, ezgiler, mutfak kültürü, ritüeller gibi kültürel değerler içinde bulunan zılgıt kültürünün modern Hatay’daki yansıması olan haahaların ilk defa filmle belgelendiği belirtildi.

 

Belgeselin, Dr. Öğr. Gör. Tülay Atay ve Kurgu Operatörü Murat Çam tarafından kurgulandığı, Bülent Ateş’in müziğinin kullanıldığı bildirildi.

Kültür Araştırmacısı Cafer Yaylacı’nın danışmanlık yaptığı, Nazlı Betül Çam ve Ayşegül Özal’ın koordinatör olarak yer aldığı Hatay haahaları belgeselinde, Hatay’da yaşayan Nusayri, Sünni, Ortodoks, Türkmen, Arap gibi etnik gruplarda farklı biçimlerde tezahür eden haahaların tarihsel evrimiyle anlatılacağı bildirildi. Şenköy, İskenderun, Altınözü, Samandağı, Antakya gibi değişik yörelerde yapılan çekimlerde Hatay kültüründe haahaların öneminin anlatıldığı, haaha örneklerinin kaydedildiği dile getirildi.

Çalışmada, Antropoloji ve tarih bölümlerinden alınan bilgilerden, Gazeteci Yazar Mithat Kalaycıoğlu, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Öztürk, Prof. Dr. Bülent Arı ve yabancı yazarların yayınlarından yararlanıldığı öğrenildi. Mezopotamya’nın kuzey uzantısı olan ve yerli halkını kadim Mezopotamya halklarının torunlarının oluşturduğu Hatay’ın, bazıları antik çağlardan kalma, bazıları yeni, kuşakların ürettiği değerlerinin de konu edildiği belgeselin uluslararası festivallerde gösterime gireceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sedat Cereci’nin geçen yıllarda da Süryani kültürü, Kürt gelenekleri, Alevi gelenekleri, Küresünni kültürü gibi konularda belgeseller çektiği ve 60tan  fazla ülkede festivallere katıldığı bildirildi. (TALİP KÖLEOĞLU)