HAKKIMIZI İSTİYORUZ

  • Eklenme Tarihi :10.01.2023 | 11:08

HASIRCI: MAAŞLARIMIZA GERÇEK ENFLASYON ORANINDA ZAM İSTİYORUZ!

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı bugün Türkiye’de öğretmenlerin, kamu çalışanlarının, işçilerin, emeklilerin yani emeğiyle geçinenlerin ekonomik anlamda taleplerinin karşılandığını söylemenin mümkün olmadığını aktardı. Halkın yüzde 65’inin asgari geçim veya asgari geçimin altında yaşadığını ve halk genelinin açlıkla karşı karşıya kalmış durumda olduğunu aktaran Örgütlenme Sekreteri Hasırcı “Maaşlarımıza gerçek enflasyon oranında zam istiyoruz!” dedi.

AÇLIK RİSKİ BÜYÜYOR

Kamu çalışanlarının ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dâhil yüzde 85,6, oranında arttığı son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 176’ya ulaştığını iddia eden  Hasırcı “Gıdada yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam artış ise 91,7’ye çıktı. Dar ve sabit gelirlilerin gıdaya erişimi her geçen ay daha da zorlaşıyor, açlık riski büyüyor. Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı son bir yıllık dönemde de gıda fiyatlarındaki artış ise bunun bir kat fazlasıyla yüzde 176 oldu.Bütün bu veriler varken, kamu çalışanları ve emekliler yoksulluk sınırının altında yaşıyorken; siyasi iktidar ve yandaş sendika törenle önce %25 zam yaptılar hatta yüzde 25 zam töreni o kadar coşkulu geçti ki yandaş konfederasyonun başkanı zam miktarını uzun süre alkışladı. Fakat kamu emekçilerinden tepkiler devam edince ertesi gün bir yüzde 5 ekledik dediler.Devletin alacakları konusunda belirlediği yeniden değerlendirme oranı %122.95 iken,yoksulluk sınırı 26.850tl iken kamu emekçilerine ve emeklilere reva görülen zam oranı olan %30 elbette kabul edilemez” dedi.

Yoksulluk sınırının altında yaşamak istemediklerini söyleyen Hasırcı “Bizler emeğimizin karşılığı olan hakkımızı istiyoruz. Bizler yoksulluk sınırının altında yaşamak istemiyoruz. Bizler yandaş konfederasyon yoluyla hakkımızın gasp edilmesine elbette karşı çıkacağız. İktidar 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını tepkiler üzerine yüzde 30'a yükseltmek zorunda kaldı. Yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde 30 artış yeter mi? Elbette yetmez. İktidara yakın İstanbul Ticaret Odası'nın dahi yıllık enflasyon verisi yüzde 93, Bağımsız ENAG'ın yıllık enflasyon verisi yüzde 137, iktidarın yönlendirdiği TÜİK'in yıllık enflasyon verisi ise yüzde 64,27. Bir yandan halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var, diğer yanda İktidar'ın açıkladığı gerçek dışı enflasyon verileri var.İktidar, milyonlarca memur ve emekliyi işte bu gerçek dışı TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkum etmiştir. İktidarın talimatıyla yönettiği TÜİK verileriyle kamu emekçileri ve emekliler sofrasındaki lokmalar  gasp edilmektedir” dedi.

ZAMLARI KABUL ETMİYORUZ

Kamu emekçilerini ve yurttaşları açlığa, sefalete mahkûm eden enflasyon oranını ve zamları kabul etmediklerini söyleyen Hasırcı “Kamu çalışanlarını, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm eden AKP iktidarının uyguladığı emek karşıtı politikalar karşısında, tüm emek örgütlerinin mücadele alanını genişleterek ortak tavır almaya çağırıyoruz. Ekmeğimizi, aşımızı,hakkımızı  AKP ve TÜİK değil mücadelemiz belirleyecek. Kamu çalışanları, yaşanan ekonomik kriz sonucu oluşan ve yüzde 180’lere ulaşan enflasyon karşısında eriyen ücretleri ile açlık sınırında yaşamakta, ağır vergi yükü altında günden güne yoksullaşmaktadır. Vergiler altında ezilmeye devam ediyoruz. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının ülkemizde özellikle ücretler üzerindeki mali yüke bakıldığında adaletli bir vergi uygulamasından bahsetmek zordur. Oysa ki, verginin ülkede yaşayan insanların gelirlerine, mali güçlerine göre adaletli bir şekilde dağıtılması devletin asli görevidir. Vergi yükünün çalışanlar için adil ve dengeli olarak paylaştırılması, çalışma barışı, devlete güven ve aidiyet duygusunun gelişimi açısından da önem arz etmektedir” dedi.

TALEPLERİNİ SIRLADI

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı töbsen olarak taleplerini şöyle sıraladı “Kamu çalışanlarının en düşük maaşının yoksulluk sınırı olan 26.485tl  üzerinde  belirlenmesi,bunun içinde seyyanen zam yapılmasını talep ediyoruz. Öğretmen maaşlarına ve buna bağlı ek ders gerçek enflasyon oranın üzerinden zam yapılmasını talep ediyoruz. Tüm kamu çalışanları  için maaş/ücretin gelir vergisi istisnasından kalan tutarı için gelir vergisinin %15 ile sabitlenmesi, Zorunlu temel gıda ve tüketim maddeleri üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılması. Ülkemizde servet vergilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılma”.  (Haber Merkezi)