EĞİTİM ÖDENEĞİ YILDA 2 KEZ ÖDENMELİ

  • Eklenme Tarihi :20.08.2022 | 11:58

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesini Öğretmenlere angaryaya dönüşen seminer-sınav sürecinin durdurulmasını, ekonomik ve özlük hak kazanımlarının da ayrımsız uygulanmasını istedi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ YILDA 2 KEZ ÖDENMELİ

Eğitim-Sen Hatay Şubesi Yönetim kurulu ve üyeleri Künefeciler meydanında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Tıraş, “Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir.” dedi.

 

BU SÜREÇ DURDURULMALI

Sendikalarının bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazlarını yükselttiğini belirten Tıraş, “Gerek eylem ve etkinliklerle, gerekse hukuksal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeler, kısmı düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp üyelerini sınava hazırlama tutumuna da girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da sınava da kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız, bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir.”

 ÖĞRETMENLERİN İHTİYACINI KARŞILAMIYOR

“Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilemez. Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışması ivedi biçimde hayata geçirilmelidir.

Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır.” dedi.

BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENMELİ

Eğitim Sen olarak,eleştiri ve önerilerinin doğrultusunda hazırlanacak gerçek bir meslek kanununu talep etmeye devam edeceklerini belirten Tıraş, “Banka Promosyonları Güncellenmelidir! Enflasyonun yüzde 20’nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler, resmi enflasyonun yüzde 80’leri aştığı ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde bütün anlamını yitirmiştir. Kamu emekçilerinin bankaya yatan maaşlarında ‘enflasyon farkı’ nedeniyle artış olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalmıştır. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar, maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları, geçmişe yönelik olanları da kapsayacak şekilde güncellemelidir.” dedi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ YILDA 2 KEZ ÖDENMELİ

“Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında bin 325 TL, 2023 yılında bin 400 TL olarak ödenir” hükmü bulunmaktadır. 2020 yılında  bin 210 TL, 2021 yılında  bin 250 TL olarak verilen eğitim ödeneği, günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, yandaş sendika sayesinde 2022 yılında sadece  bin 325 TL olarak ödenecektir. Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında bu rakamın çok yetersiz olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Eğitim Sen, tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edecek ve ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelesini yükseltecektir.” diye konuştu. (Haber Merkezi))