DEPREM YARDIMLARI VERGİDEN DÜŞÜLECEK

  • Eklenme Tarihi :24.05.2023 | 12:07

Gelir İdaresi Başkanlığı, hangi tür bağış ve yardımların vergi matrağından düşürüleceğine dair rehber hazırladı.

DEPREM YARDIMLARI VERGİDEN DÜŞÜLECEK

Deprem yardımları da vergiden düşürülecek yardımlara dahil edildi. Gelir İaderesi'nin resmi nın internet sayfasında; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” yayımlandı.

Buna göre; bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için; mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması, makbuz karşılığı olması, karşılıksız yapılması, sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmesi, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmesi gerektiği vurgulandı. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacağı dile getirildi. İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı - (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutar olarak tanımlandı.

DEPREM YARDIMLARI DAHİL EDİLDİ

Rehberde şu ifadelere yer verildi; "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı matrahın tespitinde indirilebilecektir. Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (“AFAD”) kurulmuştur. Başkanlık Genel Bütçe çerçevesindeki Kamu İdareleri arasında sayılmıştır. İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise beyan edilecek gelirin/kurum kazancının \%5'ini aşmamak üzere yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir." (Haber Merkezi)