DEPREM RİSKİ AKILLARDA BULUNDURULMALIDIR

  • Eklenme Tarihi :11.11.2022 | 14:10

HAMOK’a bağlı Oda Başkanları Defne hastanesi için yer seçimi planlama ilkeleri, ulaşım ağı ve afet riski kriterlerine göre yapılması gerekliliği üzerinde duruyor.

DEPREM RİSKİ AKILLARDA BULUNDURULMALIDIR

Yapılan ortak açıklamada Defne ilçesine yapılması planlanan Devlet hastanesi ile ilgili yer seçimi ve yapım kriterleri ile ilgili farklı görüşler tartışılırken, Akademik Meslek Odaları olarak yaşadıkları kente karşı olan sorumlulukları  gereği daha önce kamuoyu ile paylaştıkları görüşlerini bir kez daha hatırlatmanın yararlı olacağını düşündüklerini belirttiler.

Meslek Odaları tarafından yapılan açıklamada Defne halkının; ulaşmakta zorlanmayacağı, tetkik sonuçları için hastane içinde saatlerce beklemek zorunda olmayacağı, başka hastanelere gitmek zorunda kalmayacağı, acil vakalarda zaman kaybına yol açmayacak bir yerde, kaliteli ve yüksek kapasiteli bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı bulunduğunun altı çizildi.

Bu nedenlerle yapılacak hastanenin İlçe merkezinde olması, Ulaşımının kolay olması, her branştan hekimin çalışmasına olanaklı olması, Tetkik ve görüntülemelerin yerinde yapılabileceği, en az 250 yatak kapasiteli bir hastane olması şart olduğu aktarıldı.

DEPREM RİSKİ AKILLARDA BULUNDURULMALIDIR

Hatay’ın çok yüksek deprem riski barındıran ve birden fazla fay hattı geçen  yerleşim birimi olduğunun hatırlatıldığı açıklamada “Şehrimizin deprem gerçeği yanında; Antakya ve Defne   ilçelerimizden de geçen ve yaşam alanlarını adeta ikiye bölen  Asi Nehrimiz ve Asi Nehrimizin üstünde her iki yakayı birbirine bağlayan köprülerimiz var.  Olası ve beklenen yıkıcı bir deprem veya afette mevcut köprülerimizin hasar görmesi hatta yıkılması oldukça yüksek bir ihtimaldir. Her iki ilçemizde de hastanelerin büyük  çoğunluğu ilçelerimizin batı yakasında bulunmakta iken doğu yakasında sadece bir adet özel doğum hastanesi bulunmaktadır.  Yıkıcı bir deprem olması durumunda iki yakayı birbirine bağlayan köprülerin zarar görmesi ile Asi Nehrinin doğu yakasında olan halkımızın hayati bir gereksinimi ve ihtiyacı olan sağlık hizmetinden yoksun kalacağı aşikardır”.

ARITMA TESİSİNİN YERİ ANCAK PARK ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Hastanenin Turunçlu Arıtma Tesisinin yerine yapılması yönündeki tartışmaları da yakından izlediklerini aktaran Meslek Odaları Başkanları “Son günlerde basınımıza yansıyan bazı görüşler çerçevesinde Defne İlçe hastanesinin Turunçlu Arıtma Tesisi’nin yerine yapılması önerisinin gündeme taşındığını görüyoruz. Ancak bu önerinin planlama ilkeleri, ulaşım ağı, Asi Nehri vb. kriterler ile bilimsel şehircilik ilkelerini göz ardı ederek hızlıca ortaya atıldığı aşikardır. Arıtma Tesisi’nin konumu ulaşım ağı açısından İlçe Hastanesi yoğunluğunu kaldırabilecek bir genişliğe sahip olmamakla beraber acil durumlar için ulaşımı kolay bir noktada değildir ve kentin ana arterleri ile bağlantısı yoktur. Arıtma Tesisi’nin bulunduğu alan Asi Nehri’nin taşkın alanı içindedir. Hastane gibi her tür afette hizmet vermesi zaruri olan bir yapının afet riski olan bir alanda yapılması düşünülemez. Arıtma Tesisi’nin mevcut rezerv bir alan olarak görülmesi her tür hizmete uygun olduğu sonucunu doğurmaz. Bu sebeple Arıtma Tesisi’nin ancak Park Alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bunun da Defne İlçesi için zaruri bir ihtiyaç olduğunu daha önce birçok kez kamuoyu ile paylaşmıştık.

İmar Planları, yerleşim yerlerinin şekli ve alanı, toprak yapısı gibi fiziksel ve coğrafi; nüfus, geçim kaynağı, ulaşım, barınma gibi toplumsal ve ekonomik özelliklerinin, bu yerleri çevreleyen tüm şartlarla birlikte belirlenerek gelecekteki yönelimlerine ilişkin tahminlerde bulunma ve yürütülmesi gereken hizmetleri bu tahminlere göre ayarlayarak planlama eylemidir. Defne İlçesi’nin 1/5000 ölçekli İmar Planı hazırlanmış, buna paralel hazırlanan 1/1000 İmar Planı bugünlerde bitme aşamasındadır. Üzülerek ifade etmek gerekir ki bu planların içinde Sağlık Hizmeti ile ilgili hiçbir planlama yapılmamıştır. Bu sebepledir ki boş olduğu düşünülen her alan öneri olarak öne atılmaktadır. Planlama ilkeleri doğrultusunda ilçenin bütünü üzerinden çalışma yapılarak, “eğer gerekli ise kamulaştırma yöntemi kullanılarak” çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Yapılmasını desteklediğimiz Defne Devlet Hastanesi’nin yer seçimi konusunda İmar Planları, Ulaşım Planları, nüfus yoğunluğu ve hedef nüfus projeksiyonu çerçevesinde değerlendirme yapılacağını beklemekle beraber, şehrimizin deprem gerçeğinin de en önemli kriter olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle Defne Devlet Hastanesinin Asi nehrinin doğu yakasında yapılmasının afet riski açısından uygun  olacağını kamuoyu ve ilgili tüm kurumlarla bir kez daha paylaşmakla beraber HAMOK bileşeni bütün Meslek Odaları olarak bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuzu da vurgulamak isteriz” dediler.