AVUKATLAR HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİSİDİR!

  • Eklenme Tarihi :14.09.2022 | 11:44

Hüseyin Cihat Açıkalın, ceza yargılamasında avukatın varlığının, hak arama özgürlüğünün, garantisi, adil yargılama hakkının olmazsa olmazı, işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

AVUKATLAR HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİSİDİR!

 

 

Hatay Barosu dün basın açıklaması yaptı. Hatay Adliye Sarayı önünde basın açıklamasını yapan Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, adil yargılanmanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının kamusal olarak sağlanması gerektiğini belirterek, “Bununla birlikte ülkemizde, zorunlu müdafilik hizmeti karşılığı ödenen ücretlerin, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatlar için mevcut ekonomik koşullar altında tahammül edilemez hale geldiği açıktır.” dedi. Mevcut CMK tarifesine göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata yalnızca 754 lira ödendiğini belirten Açıkalın, “Söz konusu CMK tarifesindeki ücretler, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Barolar olarak öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT ile eşlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV’nin yüzde 1’e indirilmesidir. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Adalet Bakanlığı arasında yeni dönem CMK Ücret Tarifesi’nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu görüşmeleri önemsiyoruz. Avukatlık mesleğinin onuru ile bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine karşılık gelen ve adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu aşamada barolar birliğinden beklentimiz, AAÜT’de olduğu gibi CMK tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere konunun tüm muhataplarıyla etkin bir müzakere süreci yürütmesidir. Ancak son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK tarifesiyle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, aşağıda imzası bulunan 81 ilin baro başkanları olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar eylemlerimiz olacak.” dedi. CMK ücretlerinde uygun bir artış sağlanıncaya kadar 13 eylül 2022 Salı tüm illerde CMK görevlendirmelerinin yavaşlattıklarını belirten Açıkalın, “20 eylül Salı günü tüm illerimizde şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç  CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması, 27 Eylül Salı gününden itibaren, yine şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün süre ile durdurulması, hala bir sonuç alınmaması durumunda ise, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha komuoyuyla paylaşıyoruz.” Diye konuştu.(Haber Merkezi)