Ar-Ge Harcaması 2021 Yılında 20 Milyar 249 Milyon TL

  • Eklenme Tarihi :20.07.2022 | 11:02

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması 2021 yılında 20 milyar 249 milyon TL oldu.

Ar-Ge Harcaması 2021 Yılında 20 Milyar 249 Milyon TL

Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı %0,28 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 26 milyar 307 milyon TL tahsis edildi.

 

DOLAYLI AR-GE DESTEĞİ 13 MİLYAR 416 MİLYON TL OLDU

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2021 yılında 13 milyar 416 milyon TL oldu.

EN FAZLA FONLAMA GENEL BİLGİ GELİŞİMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERE YAPILDI

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması %48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla %15,6 ile savunma, %10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2022 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin %38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma %36,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri %8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %7,0 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %3,2 ile eğitim izledi. (Haber Merkezi)