ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI HEMEN VERMELİ

  • Eklenme Tarihi :18.11.2022 | 14:15

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Adına yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Deniz Ezer, Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Meslek Yasası ve kariyer basamakları sınavı ile ilgili kararını hemen vermesi gerektiğini bildirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI HEMEN VERMELİ

Eğitim iş koluna bağlı sendikalarının çoğunun  tepki göstermesine rağmen Millî Eğitim Bakanlığı’nın, ÖMK’nin uygulanması ve Kariyer Basamakları Sınavı’nın (KBS) yapılması konusunda geri adım atmadığını belirten Ezer, “Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı olan ÖMK’yi 9 Kasım 2022 günü esastan görüşmeye başlamıştı. Hepimiz Anayasa Mahkemesinin net bir karar almasını beklemiştik. Eğitimde dağınıklığı getiren ve içinde birçok olumsuzluk barındıran ÖMK ile ilgili  Anayasa Mahkemesi olarak hukuka uygun bir karar vermesi beklenirken, düzenleme ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve en fazla üyeye sahip üç eğitim sendikasının dinlenmesine karar verilmiştir.Butemsiliyet anlamında demokratik bir tutum değildir.Bundan dolayı aralarında TÖBSEN’inde olduğu 15 sendika Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yol açacağı sorunları ve kanunun maddelerine yönelik itirazları içeren kapsamlı bir dilekçeyi 16.11.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunmuştur.” dedi.

YANIT DAHİ VERİLMEDİ

Ezer şöyle devam etti, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesini talep eden sendikalar olarak ÖMK’nin geri çekilmesi, kapsamlı ve bütüncül yeni bir meslek kanunu hazırlanması, ÖMK ve eğitim emekçilerinin sorunları hakkındaki görüşlerimizi iletmek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den bu kez 15 eğitim sendikası olarak 16 Kasım 2022 günü için randevu istememize rağmen, talebimize henüz bir yanıt dahi verilmemiştir.”

İPTAL DAVASI SONUÇLANANA KADAR DURULMALIYDI

“Ayrıca aralarından sendikamız TÖBSEN’inde olduğu ÖMK’nin iptalini isteyen 15 eğitim sendikasının yöneticileri , 16 Kasım 2022 günü  Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ile bir görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmede, 15 eğitim sendikasının birlikte hazırladığı 32 sayfalık dilekçe AYM’ye sunulmuştur. Dilekçede, kanun yapma tekniğine aykırı olarak hazırlanan yasanın, eğitim emekçilerinin özlük, ekonomik ve sosyal hiçbir sorununa çözüm üretmediği belirtilmiştir. Başta 19 Kasım’da yapılacak olan Kariyer Basamakları Sınavı dâhil olmak üzereÖMK’nın yürürlüğünün, iptal davası sonuçlanana dek durdurulması talep edilmiştir.”

DÜZENLEME BAŞTA ÇALIŞMA BARIŞINI BOZACAK

Eğitim sendikaları olarak ortak dilekçe verdiklerini belirten Ezer, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gündeme geldiği ilk günden bu yana eylem ve etkinlikler yapılmasına ve gerek alanlarda,okullarda gerekse sosyal medyada yoğun bir tepki gösterilmesine rağmen 19 Kasım’daki sınavın iptal edilmemesi, telafisi güç sonuçları ortaya çıkaracaktır.Herşeydenöteb şimdiden sınava giren ve girmeyen öğretmenler arasında derin ayrışmalar yaşanmaya başlanmıştır. Öğretmenleri farklı statülerde ayrıştırarak birbiriyle doğrudan rakip haline getiren bir düzenlemenin Başta çalışma barışını bozacağı gibi eğitimin niteliği üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi hepimiz öngörmekteyiz.”

BAKANLIĞA VE ANAYASA MAHKEMESİNE ÇAĞRIMIZDIR

“TÖB SEN olarak,Bakanlığa ve Anayasa Mahkemesi’ne çağrımızdır. Eğitim emekçilerinin çok büyük bir bölümü ÖMK  ve Kariyer Basamakları Sınavı’nın getireceği olumsuzlukları görmekte ve haklı itirazlarını sürekli dillendirmektedir bunu görmezlikten gelmek sadece sınava katılım oranı üzerinden bunu savunmak doğru bir yaklaşım değildir. Anayasa Mahkemesi, en azından 19 Kasım’da yapılması planlanan sınavın yürütmesini acilen durdurmalıdır.”