193 MİLYON İNSAN GIDA GÜVENSİZLİĞİ YAŞADI

  • Eklenme Tarihi :17.10.2022 | 15:13

Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, 2022 Küresel Gıda Krizi raporuna göre 193 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.

193 MİLYON İNSAN GIDA GÜVENSİZLİĞİ YAŞADI

Hamurcu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısı ile yaptığı yazılı açıklamasında, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün(FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. 2022 Küresel Gıda Krizi raporuna göre 193 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı. Veriler geçer yıla göre 40 milyon kişinin daha etkilendiğini gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler(BM) Dünya Gıda programı açlık haritasına göre Türkiye'de 14,8 milyon kişinin fiilen aç olduğunu, çocukların ise yüzde 1,7'sinin akut yetersiz beslenme, %6'sının ise kronik yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.” dedi.

 

HAYVANSAL GIDA ÖNEMLİ

Özellikle hayvansal gıda tüketilememesinin sadece ekonomik değil, sağlıklı ve zeki nesiller yetişememe sorunu olduğunu belirten Hamurcu, “Bu yüzden hayvancılık ülke geleceği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Ancak ülkemizde 2 milyon çiftçi 83 milyon kişiye üretim yapmaya çalışırken, artan maliyetlerden dolayı üretimi bırakmak zorunda kalıyor. Türkiye’yi içinde bulunduğu buhrandan kurtarmanın tek yolu üreticinin ve tüketicinin korunduğu, üreticinin desteklendiği ve dışa bağımlılığa son verilen bir hayvancılık modelidir.”

3 MİLYAR İNSAN SAĞLIKLI BESLENEMİYOR

“2022 yılı, dünya genelinde insanların sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimini güçleştiren bir yıl olarak dünyada kronik açlığın artmasına neden olmuştur. Dünya Gıda Programına göre 828 milyon insan yatağa aç girmektedir. Konu sadece kronik açlıkla sınırlı olmayıp FAO tarafından açıklanan rakamlara göre dünya genelinden 3 milyardan fazla insan sağlıklı beslenememektedir. Bu neredeyse toplam nüfusun yüzde 40’ını oluşturmaktadır.” Bunda etkili faktörlerin başında savaşlar ve iç kargaşalar gelmektedir.” dedi.

TEŞVİKLER DEVAM ETMELİ

Hayvansal üretime teşviklerin artarak devam etmesi gerektiğini belirten Hamurcu, “Sağlıklı ve yeterli gıdanın ülkede sürdürülebilir bir şekilde üretimin sağlanması için İnsan ve hayvan sağlığını etkileyen, üretim kaybına neden olan zoonotik hastalıklarla etkin bir şekilde mücadeleye devam edilmeli, Çiftçi ve üreticinin emeğinin karşılığına tam olarak alabilmesine imkan sağlayacak şekilde bitkisel üretimde ve hayvancılıktaki destek, sübvansiyon ve isabetli sektörel planlamalar gerçekleştirilmeli, hayvancılıkta bilimsel çalışmalar doğrultusunda çevre dostu ve verimli üretim modelleri teşvik edilmeli, hayvansal üretime olan doğrudan destekler ile bu alanlardaki girişimcilik ve bilimsel çalışmalara olan teşvikler arttırılarak devam ettirilmelidir.”

HAYATİ BİR KONU

“Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı toplum için hayvansal üretim ve gıda güvenliğinin teminatı olan veteriner hekimlerin, serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki sorunları giderilmeli, kamuda yeni veteriner hekim istihdam yapılmalı, sağlık çalışanı olarak, veteriner hekimlerin özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi konulardaki mahrumiyetlerine son verilmelidir. İnsanımızı beslemek ve hayvancılığımızın geleceğini garanti altına almak için; besi hayvancılığına kaynak sağlayacak süt hayvancılığı etkin desteklerle teşvik edilmeli, üreticimiz güçlendirilmeli, hayvan ithalatından vazgeçilmelidir. Desteklerin zamanında yapılması ve gecikmeden ödenmesi de üretici için hayati bir konudur.”

VETERİNER HEKİMLER ELİYLE YAPILMALI

“Yerli hayvan ırklarımızı güçlendirecek ıslah projelerinin bilimin ışığında Veteriner Hekimler eliyle yapılması sağlanmalıdır. Koyun, keçi, tavuk, balık ve arı yetiştiriciliği cazip hale getirilip teşvik edilmelidir. Hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin yüksek katma değer yaratan kalemler oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca tüm dünyada gelişmiş örneklerinde olduğu gibi büyük şehirlerin çevresindeki tarım alanlarının kenti besleyecek şekilde kullanılmasını sağlamak da atılması gereken bir adımdır. Alınacak bu önlemler; gıda dağıtımının aracıların hakimiyeti altına girmesini engelleyecek, istihdam yaratacak, transfer ve depolama gibi maliyetleri düşürecek, kentlerde yaşayanların nitelikli gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşımını sağlayacaktır.” dedi. (Hüseyin BAYRAKTAR)

 Her insanın sağlıklı ve yeterli beslenme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bugünden alınacak tedbirler ile gıda üretiminde sürdürülebilir, erişilebilir ve adil bir sistemin hayata geçirilmesi suretiyle açlığın, Dünya ve Türkiye gündemden çıktığı bir geleceğin özlemiyle çiftçilerimizin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin, veteriner hekimlerin ve milletimizin 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutluyoruz.