İYİLİK BULAŞICIDIR

  • Eklenme Tarihi :27.07.2023 | 11:39
  • Muhabir :

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),depremlerin ardından “iyilik bulaşıcıdır” motivasyonuyla üyelerinin ve paydaşlarının katkılarıyla attığı adımlar sonucu, hayata geçirdiği Teknolojik Eğitim Konteyneri ve teknolojik eğitim sınıfı (TES) kurdu.

İYİLİK BULAŞICIDIR

Türkiye'de e-dönüşümü sağlayacak ulusal projeler üretmek, bu projeleri diğer sivil toplum örgütleri, kamuoyu, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşarak tüm kesimlerin desteğini almak suretiyle çalışmalarını yürüten Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), afet bölgesindeki bireyleri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından “iyilik bulaşıcıdır” motivasyonuyla üyelerinin ve ekosisteminde yer alan paydaşlarının katkılarıyla adımlar atan TÜBİSAD, aynı gün afet bölgesine powerbank, jeneratör, enkaz çalışma ekipmanları, projektör, temel ihtiyaç malzemeleri, soba, yakacak malzemesi gibi ihtiyaçlardan oluşan 12 tırın gönderimini gerçekleştirmiş ve mart ayında orta ve uzun vadede bölgedeki eğitim ve gelişim ihtiyaçları için kullanabilecek TÜBİSAD Teknolojik Eğitim Konteyneri/Sınıfı (TEK/TES) projesi kapsamında çalışmalara başlamıştı.

 Afet Bölgesinde bulunan bireylerin eğitim, sosyal ve çalışma hayatlarında meydana gelen kayıplar nedeniyle artan fırsat eşitsizliğini azaltmak ve nitelikli topluluklar yaratmak hedefiyle öğrencilerin örgün teknoloji eğitimine ulaşması, farklı yaş grubundaki bireylerin ihtiyaçlarına yönelik beceri ve sosyal destek almalarını sağlayarak afet bölgesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar sekizi Hatay, ikisi Kahramanmaraş ve bir tanesi Osmaniye'de olmak üzere toplam 11 teknolojik eğitim konteyneri (TEK) ve teknolojik eğitim sınıfı (TES) TÜBİSAD tarafından kuruldu.

TEK ve TES Hakkında

TEK ve TES, teknolojik ekipmanlarla donatılan, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine artı değer ve hız kazandıracak, afet bölgesindeki binaların hasar durumuna göre mobil veya sabit olarak konumlandırılan teknoloji sınıflarıdır. Konumlandıkları noktaya göre 20 öğrenci kapasitesine çıkabilen TEK/TES'ler içinde masa, sandalye, dolap, yangın söndürme tüpü, dizüstü bilgisayar, klima, jeneratör, 3D yazıcı, projektör ve internet bağlantısı için erişim noktası bulunuyor.

“Dönüşümlü Eğitim Merkezi” olarak kullanılıyor

TÜBİSAD üyelerinin ve ekosisteminin katkılarıyla bölgeye ücretsiz olarak kurduğu TEK ve TES'ler, teknolojiye erişimde dezavantajlı bölge ve bireyler için fırsat eşitliği sağmayı hedefliyor. Öğrencilerin teknoloji eğitimlerinin yanı sıra farklı yaş grupları için çeşitli bilişim, sosyal ve kültürel aktiviteler, meslek edindirme kursları ve psikolojik destek amaçlı çalışmalar için de “Dönüşümlü Eğitim Merkezi” olarak kullanılıyor.

 Eğitim projeleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet ediyor

Bilişim sektörünün ortak sesi TÜBİSAD, eğitim altyapı projeleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 4-Nitelikli Eğitim, 5-Cinsiyet Eşitliği, 8-İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 10-Eşitsizliklerin azaltılması, 17-Amaçlar için Ortaklıklar maddelerine doğrudan uyumlu olarak toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor. Ayrıca, dijital kapsayıcılık, nitelikli eğitim ve fırsat eşitliği sağlayarak, toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor.

(MUSTAFA YILDIRIM)