Yatırım ve işletme kredileri kullanımı işletmelerimizin kapasitesini artırır - Hatay Gazetesi

Yatırım ve işletme kredileri kullanımı işletmelerimizin kapasitesini artırır

  • Eklenme Tarihi :02.05.2024 | 10:56
  • Muhabir :Haber Merkezi

Yatırım ve işletme kredileri kullanımı işletmelerimizin kapasitesini artırır

 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 01 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği “ nde yer alan küçükbaş hayvancılığa ilişkin konular hakkında birtakım açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Ziraat Katılım Bankası A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 2026 yılsonuna kadarki sürede kullandırılacak olan kredilerin küçükbaş hayvancılığa farklı bir boyut kazandırabileceğini belirterek “ Yayımlanan tebliği küçükbaş hayvancılığın gelişimi açısından olumlu buluyoruz. Tebliğde; faydalanıcıların koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları, küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzeri kapasitede besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları hususu yer almaktadır. Dolayısıyla yetiştiricilerimiz veya yeni faydalanıcıların işletme kapasitesini artırmaya yönelik bu tebliği dikkate alarak sunulan finansman kaynaklarından yararlanmaları sektörümüze artı değer katacaktır.” dedi.

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için finansman kapsamı alanında bulunan işler ve makine alımları hakkında bilgi vererek “ Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredisi; barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, hayvan yıkama makinesi, kırkım makinesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları, diğer yatırım giderleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımlarını kapsamaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta önemli olan barınak yapımı ve tadilatı ile makine alımlarına kredi yani finansman sağlanması sektörümüz açısından kayda değer olmuştur.” dedi.

Küçükbaş hayvancılıkta besi için erkek hayvan alımının işletme kredisi kapsamında, dişi hayvan alımının ise yatırım kredisi kapsamında değerlendirileceğine dikkat çeken Çelik “ Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) ’de kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta, besi amacıyla temin edilecek erkek hayvanların ise HBS’de kayıtlı ve en az 3 aylık yaşta olmaları gerekmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 25 koyun/keçi için 1 damızlık koç/teke olacak şekilde, HBS’de kayıtlı ve 12-24 aylık yaştaki koç/teke alımları yatırım kredisi kapsamında değerlendirilecektir.  “ dedi.

 

Finansman kaynaklarına ulaşılabilirlik noktasında kolaylıklar sağlanmasının kredi kullanımını artıracağını ifade eden Çelik “ Yatırım ve işletme kredileri kullanımının artması sektörün finans sorununu bir yere kadar çözebilir. Ancak kredi kullanımının artması yani yetiştiricilerin kredi imkânlarından daha fazla faydalanabilmesi ise belirlenen şartların cazip olmasına bağlıdır.  Dolayısıyla kredileri kullanırken geri ödeme şartlarının uygun olması, ipotek konusundaki katı kuralların ortadan kaldırılması ve faiz oranlarının çok düşük düzeyde tutulması gibi unsurların göz önüne alınması sunulan finans kaynaklarının amacına hizmet etmesi ve daha fazla kredi kullanımının sağlaması açısından göz ardı edilmemelidir “ dedi.

Genel Başkan Çelik, hayvancılığın gelişiminde finansman temininin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak “ Temel amacımız ülkemizdeki küçükbaş hayvan sayısını ve verimlerini daha fazla artırmaktır. Son iki yılda küçükbaş hayvan sayımız bir miktar gerilemiş olmakla beraber ülkemizin küçükbaş hayvancılık coğrafyası olduğu gerçeği göz önüne alınarak ve mevcut potansiyelimizi kullanarak yeniden yükselişe geçeceğimize olan inancımız tamdır. Bakanlığımızla el ele vererek tüm Birliklerimizle bu amaç doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla yeniden yükselişe geçmek için sektörümüzün mali yönden daha çok desteklenmesi ve işletme ve yatırım kredileri gibi finansman kaynaklarının seferber edilmesi sonuçta ülkemiz hayvancılığını ve vatandaşlarımızı kazançlı hale getirecektir. Olaya bu yönüyle baktığımızda yürürlüğe giren tebliğin tüm çiftçi ve yetiştiricilerimiz ile yeni yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyor, tebliğin çıkarılmasında emeği geçenlere sektörüm adına teşekkür ediyorum “ dedi.