TÜRKONFED VE DASİFED YENİ MÜFREDATI DEĞERLENDİRİYOR - Hatay Gazetesi

TÜRKONFED VE DASİFED YENİ MÜFREDATI DEĞERLENDİRİYOR

  • Eklenme Tarihi :06.05.2024 | 16:12
  • Muhabir :Haber Merkezi

TÜRKONFED VE DASİFED YENİ MÜFREDATI DEĞERLENDİRİYOR

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAYIMLANDI 

TÜRKONFED ve DASİFED, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını taşıyan yeni müfredata ilişkin açıklamada bulundu. Taslakta derslerin kapsamı ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konuların daha şeffaf ve kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ile Doğu Akdeniz  Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DASİFED) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredata ilişkin açıklamada bulundu. 

ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞTIK

Taslağın derslerin kapsamı, eğitimde fırsat eşitliği gibi önemli konularda daha şeffaf ve kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Doğu Akdeniz  Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi  geleceğin dünyasına hazırlamak, ülkemizde küresel gelişmeler doğrultusunda ‘insan-çevre’  odaklı, ‘yeşil ve dijital’ bir ekosistem inşa edebilmek için yeni ve kapsamlı bir eğitim  reformuna ihtiyaç duyulduğunu savunuyoruz. Bu yaklaşımla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ana rotamızı eğitim olarak belirledik ve geçtiğimiz aylarda hazırladığımız politika notu ile de ülkemizin içinde bulunduğu orta eğitim tuzağından çıkışa yönelik önerilerimizi paylaştık.”

BU SÜRENİN UZATILMASINI TALEP EDİYORUZ

“Eğitimi önceliklendiren, özellikle Anadolu’daki iş insanlarının nitelikli insan kaynağı alanında  yaşadıkları zorlukları yakından gören bir iş dünyası örgütü olarak, müfredatta değişiklik çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adını taşıyan yeni müfredata ilişkin düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı da bir görev olarak kabul ediyoruz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanımızın ’10 yıllık çalışmanın ürünü’ olarak tanımladığı taslağın yalnızca bir hafta gibi son derece kısa bir süre askıda kalması, bilgiye erişim sağlamakta ancak bu bilginin analiz edilmesine olanak tanımamaktadır. Müfredatın ana hedeflerinden  biriyle çelişen bu durumun ortadan kaldırılması için bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz.

UZLAŞMA TEMELİNDE, KATILIMCI BİR ZEMİNDE GERÇEKLEŞMELİ

“Bununla birlikte müfredattaki değişimin toplumsal yarara dönüşebilmesi, bu değişimin toplumsal uzlaşma temelinde, katılımcı bir zeminde gerçekleşmesiyle mümkündür. Bu kapsamda uzatılan süre içerisinde Bakanlığımız ile eğitim ve iş dünyasının bir araya gelmesi, istişare ve uzlaşmanın sağlanması sistemin başarısına önemli katkılar sağlayacaktır. Eğitim yalnızca bilgiyi değil, aynı zamanda toplumu, çevreyi, dünyayı yorumlama anlayışını ve değerleri de şekillendirir. Bu noktada taslakta zorunlu dersler dışında yer alan derslerin nasıl ele alınacağı konusuna yer verilmemesi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Taslakta, ülkemizde yıllardır aşılamayan yabancı dil öğrenmede yaşanan zorlukların giderilmesine ve güzel sanatlar, spor gibi yalnızca okul sıralarında değil hayat boyu devam eden alanlara yönelik bir çalışma açıklanmamıştır.”

TAVSİYE VE TALEP EDİYORUZ

“Bunun yanı sıra müfredattan çıkarılan ya da kapsamı değiştirilen konuların çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini nasıl etkileyeceğine yönelik belirsizliklerin giderilmesi için tüm derslerle ilgili süreçler şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.  Öte yandan eğitimde yapılan değişikliklerin sadece müfredatla sınırlı kalmaması gerektiğine  inanıyoruz. Eğitime erişim hakkı ve fırsat eşitliği için okullardaki fiziki altyapının  iyileştirilmesi, kültür-sanat alanlarından laboratuvarlara, kütüphaneden teknoloji sınıflarına kadar eksikliklerin tamamlanması, öğretmenlerin yaşadıkları zorlukların giderilmesi gibi temel konuların da ele alınması, dolayısıyla eğitimde yapılacak değişikliklerin geniş  kapsamlı bir şekilde eğitim sisteminin diğer alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi önemlidir.  Çağın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere sahip nesiller yetiştirmek için Cumhuriyet  değerlerinden ve bilimsellik ilkelerinden ödün verilmeyen, evrensel bir yaklaşım barındıran müfredata ve sisteme ihtiyaç vardır. Bu sebeple TÜRKONFED ve DASİFED  olarak, çocuklarımız,  gençlerimiz ve ülkemizin geleceği için hayati öneme sahip olan bu konunun tüm tarafların katılımıyla daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini önemle tavsiye ve talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.