TÜİK: Çevre koruma harcamaları 2022'de arttı

  • Eklenme Tarihi :06.12.2023 | 10:21
  • Muhabir :Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çevre koruma harcamalarının 2022 yılında bir önceki yıla göre 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olduğunu açıkladı.

TÜİK: Çevre koruma harcamaları 2022'de arttı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre; çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL oldu. Harcamaların yüzde 70,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 26,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 3,6'sı hanehalkları tarafından yapıldı.

HARCAMALARIN YÜZDE 60,9'U ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNE YAPILDI

Çevre koruma harcamalarının, yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 25,3'ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 2,4'ü toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 3,3'ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 32,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yıla göre yüzde 140,9 artarak toplam 32,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,7'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,3'ü ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı 2021 yılında yüzde 0,91 iken 2022 yılında yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.