Çiftçilerimiz 85 milyonun refahı için çalışan milli kahramanlarımızdır - Hatay Gazetesi

Çiftçilerimiz 85 milyonun refahı için çalışan milli kahramanlarımızdır

  • Eklenme Tarihi :13.05.2024 | 08:13
  • Muhabir :Haber Merkezi

 Çiftçilerimiz 85 milyonun refahı için çalışan milli kahramanlarımızdır

 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu.Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) aldığı bir kararla her yıl 14 Mayıs’ı “ Dünya Çiftçiler Günü ”  olarak kabul edildiğini anımsatan Genel Başkan Çelik, çiftçilerin alın terini toprakla yoğurarak sofralara sundukları sayısız nimetlerle en büyük saygınlığı ve övgüyü hak eden insanlar olduğunu ifade etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin fedakâr, cefakâr ve vefakâr insanlar olduğuna dikkat çekerek “  Çiftçilerimiz fedakârdır. Çiftçilik ne kadar zor olsa da çiftçilerimiz kendi muhasebesini yapmak yerine üretimi sürdürmek için gece gündüz yaz kış yağmur çamur bayram seyran demeden fedakârlık yapan insanlardır. Çiftçilerimiz cefakârdır. Üretim yapmasını engelleyen maddi manevi tabiat şartları gibi bütün zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen, 85 milyonun refahı ve gıda güvenliği için cefa çeken milli kahramanlarımızdır. Çiftçilerimiz vefakârdır. Çiftçilerimiz şartlar ne kadar zor olursa olsun toprağına, vatanına küsmeden üreterek bizleri besleyen ve doyuran, bu toprakların sevdalısı vefalı insanlardır ” dedi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde çiftçilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerilerin ve taleplerin dile getirilmesinin daha anlamlı olacağını belirten Çelik “ 14 Mayıs Dünyada çiftçiler için belirlenmiş sembolik bir gündür. Bu gün, yılın 365 günü çalışıp çabalayıp üreten çiftçilerin sadece bir gün için hatırlanacağı ve geçiştirileceği bir gün değildir. Ayrıca çiftçilerin sorunlarından bihaber bazı kesimlerin çiftçiler günü diye domates biber fiyatlarını gündeme getirdikleri bir gün de değildir. Dolayısıyla nasırlı elleri öpülesi çiftçilerimizin her zaman her an hatırlanması ve sorunlarının gündemden düşürülmeden çözüm noktasında gayret gösterilmesi ülkemiz tarımı ve insanlarının hayrına olacaktır ” dedi.

Çelik, Dünya’da ve Ülkemizde çiftçilerin öneminin daha fazla anlaşılır olduğuna vurgu yaparak “ Dünyadaki nüfus artışına karşılık daralan tarım alanları nedeniyle üretimin azalması, son yıllarda yaşanan krizler ve halen devam etmekte olan savaşlar tarımı ülkeler için daha da önemli hale getirmiş, diğer bir ifadeyle çiftçilere düşen büyük roller nedeniyle çiftçilerin önemi daha da anlaşılır hale gelmiştir. Son yıllarda Dünyada yaşanan gelişmeler, ülkemizde de çiftçiliğin önemi konusunda bir farkındalık oluşturmuştur. Ancak çiftçilerimizin durumuna baktığımızda tarımımızın bir kısmı yapısal olmak üzere yaşanan bazı sorunlar nedeniyle arzu edilen seviyelere ulaşamadığını söylemek durumundayız. Ülkemizde çiftçilerimiz başta olmak üzere kırsalda yaşayanlar, kentlerde yaşayanların aldığı kişi başına düşen milli gelirin sadece üçte birini almaktadır. Üretimin artırılması için çiftçilerimizin milli gelirden aldığı payın artırılması ve tarımsal desteklerin Kanunda öngörüldüğü şekilde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’ine çıkarılması gerekmektedir ” dedi.

Tarımda iştigal eden çiftçilerin yaş ortalamasının yüksek olmasının önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Çelik “ Kırsalda yaş ortalaması giderek yükseliyor. Bugün itibarıyla 55-60 yaşa dayanmış vaziyette. Onun için özellikle gençlerimizi çiftçiliğe yönlendirecek teşvik ve destek paketleriyle birlikte yeni projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi halde gelecekte bu konuda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Aynı şekilde küçükbaş hayvancılıkta da büyük sorun haline gelen çoban sorunu mutlaka çözülmeli ve bu konuda da gençlerimizi çobanlık mesleğine yönlendirmek suretiyle hayvancılığın sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Diğer taraftan 2024 yılı için açıklanan asgari ücrete bağlı olarak artış gösteren Tarım BAĞ-KUR primleri çiftçilerimizi, yetiştiricilerimizi zor duruma düşürmüştür. Dolayısıyla prim tutarlarının yüzde 14’ünün yetiştiricilerimiz tarafından ödenmesi, kalan yüzde 20,5’ una karşılık gelen kısmının da Devletimiz tarafından desteklenmesi sağlanmalıdır. Tarım ve çiftçi BAĞ-KUR’unda emeklilik prim gün sayısının sigortalı işçilerde olduğu gibi 7 bin 200 güne düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Çalışma Bakanlığımızca olumlu adımlar atılmakla birlikte en kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz “ dedi.